Đây là bài tập được biên soạn bởi cô Lê Thị Hồng Cẩm của trường đại học CNTT.

Bài tập được chia làm nhiều tuần khác nhau, mỗi tuần các bạn sẽ học một phần nhỏ và cuối khóa sẽ làm một bài tập tổng hợp tất cả những gì đã học được, qua đó bạn sẽ thuần thục với các câu truy vấn SQL.

Khi tải về bạn sẽ thấy gồm những file sau:

  • de-bai-tap-oracle.pdf đây là file đề bài, bạn hãy đọc và làm theo phần mở đầu nhé
  • CSDL-Oracle.rar đay là file CSDL mẫu, bạn hãy tải về và import vào CSDL của bạn để thực hành.
  • giai-bai-tap-oracle.pdf đây là bài giải dựa trên đề bài và dữ liệu mẫu ở trên.

Có tổng cộng 81 câu hỏi đi từ căn bản đến nâng cao giúp bạn nắm vững các kiến thức như:

  • Các lệnh tạo bảng
  • Các lệnh update, insert, delete
  • Lệnh select, đây là lệnh rất quan trọng và được xem là khó nếu kết hợp các phần nâng cao như group by, truy vấn lồng, …
  • Các lệnh về view, package
  • Quản lý user, phân và cấp quyền cho user
  • Tạo thủ tục, hàm, trigger

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap