1. Cấu trúc

TOEIC L&R sử dụng bảng câu trả lời được quét quang học. Có 200 câu hỏi phải trả lời trong hai giờ ở phần Nghe (khoảng 45 phút, 100 câu hỏi) và Đọc (75 phút, 100 câu hỏi). Mỗi lần sử dụng cùng một dạng câu hỏi. Đánh dấu câu trả lời của bạn trên phiếu trả lời của bạn chứ không phải trong tờ kiểm tra.

2. Nội dung

PartNội dung phần Listening
Part 1Ảnh: 6 câu hỏi
Bốn nội dung ngắn về một bức ảnh sẽ chỉ được nói một lần. Các nội dung sẽ không được in. Trong số bốn câu này, hãy chọn câu mô tả tốt nhất bức ảnh và đánh dấu câu trả lời của bạn trên phiếu trả lời.
Part 2Hỏi-Đáp: 25 câu hỏi
Ba câu trả lời cho một câu hỏi hoặc nội dung sẽ chỉ được nói một lần. Chúng sẽ không được in. Chọn câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi và đánh dấu câu trả lời của bạn trên phiếu trả lời.
Part 3Hội thoại: 39 câu hỏi
Các cuộc trò chuyện giữa hai hoặc ba người sẽ chỉ được nói một lần. Chúng sẽ không được in. Nghe từng đoạn hội thoại và đọc các câu hỏi in trong tờ kiểm tra (các câu hỏi cũng sẽ được nói), chọn câu trả lời hay nhất cho câu hỏi và đánh dấu câu trả lời của bạn trên phiếu trả lời. Một số câu hỏi có thể yêu cầu câu trả lời liên quan đến thông tin được tìm thấy trong sơ đồ, v.v. được in trên sách kiểm tra cũng như những gì bạn đã nghe được trong các cuộc hội thoại. Có ba câu hỏi cho mỗi cuộc trò chuyện.
Part 4Đàm thoại: 30 câu hỏi
Các cuộc trò chuyện ngắn như thông báo hoặc tường thuật sẽ chỉ được nói một lần. Chúng sẽ không được in. Nghe từng bài nói và đọc các câu hỏi in trong tờ kiểm tra (các câu hỏi cũng sẽ được nói), chọn câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi và đánh dấu câu trả lời của bạn trên phiếu trả lời. Một số câu hỏi có thể yêu cầu câu trả lời liên quan đến thông tin tìm thấy trong sơ đồ, v.v. được in trong sách kiểm tra cũng như những gì bạn đã nghe trong các bài nói. Có ba câu hỏi cho mỗi bài nói.
PartNội dung phần Reading
Part 5Câu chưa hoàn chỉnh: 30 câu hỏi
Chọn câu trả lời đúng nhất trong bốn lựa chọn để hoàn thành câu, và đánh dấu câu trả lời của bạn vào phiếu trả lời.
Part 6Hoàn thành văn bản: 16 câu hỏi
Chọn câu trả lời đúng nhất trong số bốn lựa chọn (từ, cụm từ hoặc một câu) để hoàn thành văn bản và đánh dấu câu trả lời của bạn trên phiếu trả lời. Có bốn câu hỏi cho mỗi văn bản.
Part 7Đoạn đơn: 29 câu hỏi
Nhiều đoạn: 25 câu hỏi

Một loạt các văn bản khác nhau sẽ được in trong tờ kiểm tra. Đọc câu hỏi, chọn câu trả lời đúng nhất trong bốn lựa chọn và đánh dấu câu trả lời của bạn vào phiếu trả lời. Một số câu hỏi có thể yêu cầu bạn chọn vị trí tốt nhất để chèn một câu trong văn bản. Có nhiều câu hỏi cho mỗi văn bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap