POST REQUEST LÀ GÌ?

POST là một HTTP tương tự như một GET request, điều này chỉ định rằng một ứng dụng khách đang đăng tải dữ liệu trên Endpoint đã cho. POST request là một phương thức được sử dụng khi chúng ta cần gửi đi một số thông tin bổ sung bên trong nội dung của yêu cầu đến máy chủ. Khi chúng ta gửi một POST request, chúng ta thường dự định có một số sửa đổi tại máy chủ như cập nhật, xóa hoặc bổ sung. Một trong những ví dụ cổ điển về POST request là trang Đăng nhập. Khi bạn lần đầu tiên Đăng ký bất cứ thứ gì, ví dụ Facebook, bạn sẽ gửi thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như mật khẩu đến máy chủ. Máy chủ tạo một tài khoản mới với các chi tiết tương tự và tài khoản đó được thêm vĩnh viễn trên máy chủ Facebook. Bạn vừa tạo một tài nguyên mới trên máy chủ. POST request rất phổ biến và hầu hết được sử dụng bất cứ khi nào bạn gửi một số thông tin nhạy cảm như gửi biểu mẫu hoặc gửi thông tin nhạy cảm đến máy chủ.

POST REQUEST TRONG POSTMAN

Mỗi REST Endpoint đều có HTTP riêng được kết hợp với nó. Nếu một endpoint chỉ định rằng nó phải được gọi bằng POST HTTP, thì các máy khách bị ràng buộc chỉ gọi Endpoint bằng POST HTTP . Trước tiên, hãy kiểm tra điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta yêu cầu phương thức GET thay vì phương thức POST cho Endpoint POST. Ngoài ra, để kiểm tra điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi thực hiện POST Request mà không có Body.

GET REQUEST TRÊN POST ENDPOINT

 1. Sử dụng API http://restapi.demoqa.com/customer/register ( API này được sử dụng để đăng ký khách hàng mới) trong thanh điểm cuối Postman và nhấn Send . Đảm bảo rằng GET được chọn trong menu Method.

2. Xem status HTTP, nó sẽ là 405 Method Not Allowed.  Điều đó có nghĩa là chúng ta đang đánh Endpoint với loại method không chính xác. Hình ảnh dưới đây cho thấy các chi tiết.

3. Xem response bên dưới trong tab Nội dung và tập trung vào phần lỗi.

Có nghĩa là kiểu method chúng ta đã sử dụng không hợp lệ và kiểu method khác được mong đợi. Vì vậy, chúng ta sẽ cố gắng thay đổi điều đó và xem liệu chúng ta có nhận được response chính xác hay không.

POST REQUEST KHÔNG BODY

 1. Thay đổi loại method thành POST và nhấn SEND

2. Bây giờ, hãy xem Response Body và Response Status Code.

Post request không hợp lệ có nghĩa là dữ liệu POST mà chúng ta đã nhập không hợp lệ. Nhớ lại rằng chúng ta thêm thông tin vào bên trong phần nội dung của yêu cầu, vì vậy chúng ta cần nhập một cái gì đó vào phần nội dung yêu cầu và xem liệu định dạng đó có khớp với định dạng mong đợi hay không. Ngoài ra, bạn có thể thấy status code cho biết 400 Bad Request . Nó có nghĩa là các tham số yêu cầu không khớp với các tham số máy chủ để nhận được phản hồi.

POST REQUEST TRONG POSTMAN

 1. Bây giờ, hãy để chúng ta thêm Nội dung yêu cầu vào Post request của chúng ta. Mỗi Endpoint sẽ được ghi lại bằng loại method nào và định dạng của Body mà nó mong đợi. Hãy để chúng tôi xem nội dung mà request này mong đợi và cách thêm nó. Đối với điều đó, hãy nhấp vào tab Body .

2. Nhấp vào raw và chọn loại định dạng là JSON , vì chúng ta phải gửi định dạng không chính xác mà máy chủ mong đợi.

3. Endpoint này mong đợi một nội dung Json chứa thông tin chi tiết của người dùng mới. Dưới đây là một cơ thể Json mẫu. Copy và Paste phần sau vào tab Body của Postman.

{

“FirstName”: “value”

“LastName : “value”,

“UserName : “value”,

“Password”: “value”,

“Email”: “Value”

}

Thay đổi value thành bất kỳ giá trị nào bạn muốn ( tham khảo từ hình ảnh bên dưới ).

4. Nhấn Send và xem Response Body và Response Status.

Lỗi Fault User Already Exits  có nghĩa là trong cơ sở dữ liệu, một mục nhập tương tự đã được bạn hoặc bất kỳ ai khác tạo trước đó. Trong khi nếu bạn thấy Status code là 200 OK, có nghĩa là máy chủ đó đã chấp nhận yêu cầu và gửi lại phản hồi thành công. Từ đó chúng ta cũng có thể suy ra rằng nội dung phản hồi là chính xác và máy chủ có thể diễn giải nội dung phản hồi. Bây giờ trong API Request này, Email và Tên người dùng phải là duy nhất. Vì vậy, bạn có thể thay đổi các giá trị đó (bất kỳ ai cũng sẽ làm).

Nếu các giá trị là duy nhất, bạn sẽ nhận được phản hồi này:

Operation completed successfully có nghĩa là mục nhập của bạn đã được tạo thành công trong cơ sở dữ liệu.

Vì vậy, với ví dụ này, rõ ràng là bất cứ khi nào chúng ta cần gửi một yêu cầu POST , nó nên được đi kèm với Body. Nội dung phải ở định dạng chính xác và có các phím chính xác để nhận được phản hồi chính xác từ máy chủ. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về từng tính năng của Post request trong Postman.

NHỮNG CÁCH KHÁC NHAU ĐỂ GỬI DỮ LIỆU TRONG POST REQUEST

Như chúng ta đã thảo luận trước đó, gửi một POST request có nghĩa là gửi một yêu cầu với dữ liệu được bao bọc bên trong phần Body của request. Có thể có nhiều loại dữ liệu khác nhau và tương tự, có những cách gửi dữ liệu khác nhau. Khi bạn làm theo các bước sau, bạn sẽ tìm hiểu chi tiết về nó.

 1. Chọn loại method là POST trong trình tạo như được hiển thị.

Ngay sau khi bạn chọn loại POST request trong Postman, bạn sẽ thấy rằng tùy chọn Body được bật, có các tùy chọn khác nhau để gửi dữ liệu bên trong Body. Các tùy chọn này là:

 • Form-data
 • X-www-form-urlencoded
 • Raw
 • Binary

FORM DATA

Form data – Dữ liệu biểu mẫu như tên gợi ý được sử dụng để gửi dữ liệu mà bạn đang gói bên trong biểu mẫu như các chi tiết bạn nhập khi điền vào form. Các chi tiết này được gửi bằng cách viết chúng dưới dạng cặp KEY-VALUE trong đó khóa là “name” của mục nhập bạn đang gửi và giá trị là giá trị của nó . Các bước sau đây sẽ làm cho nó rõ ràng.

 1. Chọn form-data

2. Thêm KEY-VALUE

 • First name: Harish
 • Last name:  Rajora

Ở đây, tên đầu tiên trong trường của một số biểu mẫu ( trường văn bản ở đây ) cần được nhập và Harish  là giá trị của nó tức là giá trị mà người dùng đã nhập. Tương tự như vậy đối với Last name id.

x-www-form-urlencoded

From data và x-www-form-urlencoded rất giống nhau. Cả hai đều được sử dụng cho các mục đích gần như giống nhau. Nhưng sự khác biệt giữa dữ liệu biểu mẫu và x-www-form-urlencoded là URL sẽ được mã hóa khi gửi qua x-www-form-urlencoded . Được mã hóa có nghĩa là dữ liệu được gửi đi sẽ được mã hóa thành các ký tự khác nhau để không thể nhận dạng ngay cả khi nó đang bị tấn công.

RAW

Raw là phần hoặc tùy chọn được sử dụng nhiều nhất trong khi gửi Body trong POST method. Điều quan trọng là theo quan điểm của Postman. Raw có nghĩa là thông điệp nội dung được hiển thị dưới dạng một dòng bit đại diện cho nội dung yêu cầu. Các bit này sẽ được hiểu là một máy chủ chuỗi.

 1. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Binnary và có thể thấy tất cả các tùy chọn mà bạn có thể gửi yêu cầu

2. Nhấp vào JSON (application/json)

3. Trong trình chỉnh sửa bên dưới, sao chép và dán cái này

{

"first name": "Harish",

"last name": "Rajora"

}

Đây là dữ liệu tương tự đã được gửi trước đây với dữ liệu biểu mẫu nhưng thay vào đó, nó hiện được gửi với định dạng JSON.

Binary

Binary được thiết kế để gửi thông tin ở định dạng không thể nhập thủ công. Vì mọi thứ trong máy tính đều được chuyển đổi thành nhị phân, chúng ta sử dụng các tùy chọn này không thể được viết theo cách thủ công như hình ảnh, tệp, v.v. Để sử dụng tùy chọn này

 1. Nhấp vào Binary , tùy chọn CHỌN LỌC  sẽ có sẵn

2. Chọn bất kỳ tệp nào, chẳng hạn như tệp hình ảnh.

Lưu ý : Nếu bạn muốn gửi đến máy chủ một số dữ liệu cùng với tệp thì nó cũng có thể được thực hiện trong dữ liệu biểu mẫu.

Bấm vào form-data

Nhập file làm khóa

Và bạn sẽ thấy một menu thả xuống ẩn có nội dung Text là mặc định. Bạn có thể chọn bất kỳ định dạng tệp nào và sau đó chọn tệp từ hệ thống.

Luôn nhớ những gì máy chủ của bạn đang mong đợi. Bạn không thể gửi định dạng khác so với những gì máy chủ của bạn mong muốn, nếu không, sẽ không có phản hồi hoặc phản hồi không chính xác mà status code của response có thể nhìn thấy rõ ràng. Vì vậy, bây giờ, chúng ta đã tìm hiểu về POST method và cách sử dụng nó trong Postman. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hướng dẫn tiếp theo là Collection .

Xem bài viết bằng Tiếng Anh tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap