Postman có thể được chia thành bốn cấu trúc giao diện người dùng như hình dưới đây.

 1. Sidebar section
  • History
  • Collections
 2. Header section
  • New
  • Import
  • Interceptor
  • Sync
 3. Builder section : Các mục này sẽ giúp sử dụng tạo Yêu cầu mới. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cái này trong các chương tới
  • Tabs
  • HTTP Method type
  • URL bar
  • Header’s list
 4. Response section : Nó chỉ được điền khi gọi một REST request. Phần này sẽ được điền thông tin chi tiết về Phản hồi – Response đã nhận. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về nó trong các chương tới. Bây giờ chúng ta hãy xem chi tiết từng phần.

SIDEBAR SECTION TRÁI

Sidebar là một phần rất quan trọng của Postman. Thanh bên có hai phần hoặc tab chính là History (Lịch sử)Collections (Bộ sưu tập).

HISTORY

Postman tự động ghi lại lịch sử yêu cầu API của bạn giống như bất kỳ trình duyệt web nào khác. Ngay sau khi bạn gọi một REST request, nó sẽ được lưu trong lịch sử và có thể được nhìn thấy bên dưới Tab History. Nó rất hữu ích khi bạn phải tìm kiếm một số yêu cầu cụ thể mà bạn đã nhập trước đây mà không cần nhập lại.

COLLECTIONS

Khái niệm nhóm các yêu cầu được gọi là Collections và mỗi Collections được hiển thị trong Tab Collections. Như hình bên dưới. Một Collection trong Postman có thể được hình dung tương tự như một thư mục trong hệ thống của bạn. Bạn tạo một thư mục, chẳng hạn như phim và giữ phim trong đó để bạn biết tất cả phim của mình đang ở đâu. Tương tự trong Postman, chúng ta lưu các loại yêu cầu tương tự dưới một số tên bộ sưu tập (mà chúng ta xác định) và khi chúng ta mở bất kỳ Collection nào, chúng ta sẽ nhận được tất cả các Yêu cầu dưới tiêu đề đó, như được hiển thị trong hình ảnh bên dưới.

HEADER

Hình ảnh dưới đây chỉ hiển thị Header của ứng dụng Postman.

Header có các mục sau:

NEW

Chọn tùy chọn này sẽ cho phép bạn chọn những gì “new” mà bạn muốn bắt đầu. Ví dụ: một Collection sẽ mở bảng điều khiển nơi bạn có thể nhập một Collection mới để bắt đầu và các yêu cầu tương ứng của nó. Chọn “request” trong Mới sẽ mở bảng yêu cầu, nơi bạn có thể nhập và lưu các yêu cầu vào Collection mà bạn chọn. Tùy chọn mới cho phép bạn tạo những thứ sau:

 • Request
 • Collection
 • Environment
 • Documentation
 • Mock Server
 • Monitor

IMPORT

Tùy chọn Import cho phép bạn nhập các tệp có định dạng khác nhau. Nhập có nghĩa là chọn các tệp nằm trong hệ thống của bạn hoặc thông qua một liên kết và chạy nó thông qua Postman. Như có thể thấy từ hình ảnh, nó cho phép bạn nhập lệnh Postman Collection, Environment, Curl, v.v. Nhập một bộ sưu tập là cách phổ biến nhất trong số tất cả.

INTERCEPTOR

Gọi lại, chúng ta đã biết rằng nếu bạn đang cài đặt ứng dụng từ chrome thì máy chủ proxy cần phải có một bộ chặn riêng. Bộ đánh chặn này được tích hợp sẵn trong ứng dụng gốc. Bạn có thể đặt máy chủ proxy tại đây để nắm bắt tất cả yêu cầu API mà bạn gửi qua trình duyệt của mình. Một máy chủ proxy có thể được sử dụng để nắm bắt tất cả các yêu cầu mà bạn gửi qua trình duyệt hoặc từ điện thoại của bạn hoặc bất kỳ hệ thống nào khác.

SYNC

Tùy chọn Sync là để đồng bộ hóa các yêu cầu API mà bạn đã gửi trên bất kỳ máy nào lên đám mây Postman. Khi bạn đang làm việc trong Postman và thực hiện các thay đổi hoặc gửi yêu cầu, nếu bạn bật Đồng bộ hóa, nó sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ đám mây của Postman. Bằng cách này, bạn có thể lưu chúng và bất cứ khi nào bạn đăng nhập trên một máy khác để sử dụng Postman, chúng sẽ tự động xuất hiện. Tính năng này yêu cầu bạn đăng nhập (Nếu bạn không đăng nhập trong phần cài đặt).

BUILDER SECTION

Builder của Postman về cơ bản là cpu đối với máy tính. Đây là phần chính kiểm soát tất cả các chức năng và phương pháp được tích hợp bên trong API.

Phần builder có các phần chính sau:

 • Request Type:
 • Endpoint Address Bar:
 • Params: Tùy chọn này cho phép người dùng xác định các Tham số truy vấn khác nhau cho yêu cầu.

REQUEST TYPE

Đây là phương thức loại yêu cầu cho API. Nó cho biết loại Yêu cầu HTTP đã được gửi. Có nhiều loại yêu cầu khác nhau mà chúng ta sẽ thảo luận khi tiếp tục, nhưng chỉ cần biết, có bốn loại yêu cầu chính là GET, POST, PUTDELETE.

ENDPOINT ADDRESS BAR

Đây là hộp, bên cạnh tùy chọn loại yêu cầu, để nhập EndPoint (API). Nó hoạt động giống như một trình duyệt có giao diện tương tự cho tab New. Chúng ta nhập điểm cuối cần thiết của chúng ta vào thanh là URL chính của chúng ta.

PARAMS

Params là tùy chọn tham số cho phép chúng ta viết các tham số của URL. Các tham số được nhúng vào một URL và rất quan trọng để có được kết quả mong muốn. Chúng cũng giúp chúng ta sử dụng hiệu quả bộ nhớ và băng thông. Điều này sẽ được thảo luận trong một chương hoàn chỉnh sau này.

AUTHORIZATION

Quá trình Authorization (Ủy quyền) xem bạn có quyền truy cập vào dữ liệu bạn muốn từ máy chủ hay không. Không phải tất cả dữ liệu đều có sẵn cho tất cả mọi người trong một công ty, vì vậy có một giải pháp là Ủy quyền. Với sự ủy quyền, trước tiên máy chủ sẽ kiểm tra xem dữ liệu bạn yêu cầu có thể được hiển thị cho bạn hay không. Nếu có thể, bạn sẽ nhận được phản hồi mong muốn.

HEADER

Header trong yêu cầu hoặc phản hồi HTTP là thông tin bổ sung cần được chuyển tải giữa máy khách-máy chủ. Header HTTP chủ yếu dành cho giao tiếp giữa máy chủ và máy khách theo cả hai hướng.

RESPONSE SECTION

Reponse là phần hiển thị phản hồi từ máy chủ mà chúng ta nhận được sau khi yêu cầu thông qua API. Phản hồi có nhiều tùy chọn trong đó, sẽ không khả thi để giải thích nó ở đây trong chương này.

Đọc bài viết Tiếng Anh tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap