PARAMETER TRONG POSTMAN LÀ GÌ?

Parameter (nghĩa là Tham số) là một phần của URL được sử dụng để gửi dữ liệu bổ sung đến Máy chủ. Hãy để chúng tôi phân tích một URL đơn giản:

https://www.bing.com/search?q=ToolsQA

Trong URL này thì parameter request được biểu thị bằng phần ” q = ToolsQA ” của URL. Bắt đầu bằng dấu chấm hỏi ( ? ). Các parameter yêu cầu tuân theo định dạng dữ liệu “Key = Giá trị” . Trong ví dụ của chúng tôi, “q” là Key và “ToolsQA” là giá trị. Máy chủ đọc parameter request từ URL và gửi Reponse (phản hồi) dựa trên parameter request. Trong ví dụ của chúng tôi, Bing sẽ trả về kết quả tìm kiếm cho ToolsQA. Nếu bạn thay đổi Giá trị từ ToolsQA thành DemoQA , bạn sẽ nhận được kết quả cho DemoQA thay vì ToolsQA. Có nghĩa là Máy chủ đọc parameter request và response dựa trên đó.

Nói một cách đơn giản hơn, giả sử tôi đã thiết kế một trang có thể hiển thị cho bạn danh sách học sinh của một lớp cụ thể. Bây giờ, danh sách sẽ phụ thuộc vào lớp bạn chọn, sẽ được chuyển vào URL dưới dạng parameter trong khi trang tôi thiết kế sẽ giống nhau cho mọi lớp. Tôi không phải thiết kế nhiều trang vì có nhiều lớp. Bằng cách này, chúng tôi cải thiện hiệu quả và mức độ sử dụng ở cả hai cấp độ.

Các thông số có thể được chuyển trong GET Request , nếu bạn không rõ cách thực hiện GET Request bằng Postman, vui lòng xem qua bài viết trước Cách thực hiện GET Request . Vì bây giờ bạn đã biết cách thực hiện GET Request, chúng tôi sẽ tiếp tục với việc gửi các tham số trong GET Request.

Trước khi nói về các Tham số và hiểu chúng một cách rõ ràng, chúng tôi sẽ gửi url trong trình duyệt của mình.

1. Truy cập trình duyệt của bạn và viết www.google.com vào thanh địa chỉ của bạn

Bạn sẽ thấy trang phản hồi từ Google. Gõ ToolsQA  vào thanh tìm kiếm và nhấn Google Search.

Bây giờ bạn cần hiểu ở đây rằng trang hiển thị kết quả sẽ không thay đổi chỉ là kết quả sẽ khác nhau tùy theo tìm kiếm. Bạn vừa tìm kiếm ToolsQA, đây là một parameter trong url để cho máy chủ biết rằng chúng tôi cần kết quả cụ thể của ToolsQA. Máy chủ phản hồi theo parameter tìm kiếm.

Một url bao gồm nhiều tham số như id nguồn và định dạng mã hóa, v.v. Xem url bên dưới và bạn sẽ thấy &q=ToolsQA được thêm vào url để thông báo cho máy chủ.

Lưu ý : ở đây “q” là khóa đại diện cho truy vấn và ToolsQA là giá trị của khóa hoặc cụm từ tìm kiếm cho truy vấn.

Bây giờ, chúng tôi sẽ cố gắng đạt được kết quả tương tự thông qua Postman.

PARAMETER REQUEST TRONG POSTMAN

  1. Chỉ cần chuẩn bị GET Request trong Postman  với URL www.google.com/search và sau đó nhấp vào Params.

2. Viết những điều sau đây được viết theo cặp Key-Value như hình minh họa. Một lần nữa q là viết tắt của truy vấn ở đây và ToolsQA là thuật ngữ tìm kiếm. Bây giờ nhấn Send.

3. Nhìn vào preview, bạn sẽ thấy rằng thay vì trang chủ google, chúng tôi đã nhận được phản hồi cho một truy vấn tìm kiếm cụ thể là ToolsQA . Thay vì ToolsQA, bạn có thể viết bất cứ thứ gì và nhận được phản hồi của nó. Điều này cho thấy rằng chúng tôi đã chuyển một số thông tin ( parameter ) về kết quả mà chúng tôi muốn xem.

LƯU Ý : Như đã thảo luận ở trên, bạn có thể thấy rằng các truy vấn tìm kiếm khác nhau cho kết quả khác nhau nhưng thiết kế trang vẫn giống nhau, chỉ khác về nội dung.

NHIỀU PARAMETER

Bạn cũng có thể sử dụng nhiều parameter bên trong một truy vấn. Như chúng ta đã thảo luận ở trên khi gửi truy vấn tìm kiếm dưới dạng ToolsQA, có nhiều parameter được gửi trong url. ToolsQA  dành cho các kết quả sẽ được hiển thị, một parameter khác như định dạng mã hóa cũng được sử dụng để cho máy chủ biết kết quả có thể được mã hóa và gửi đến máy khách ở định dạng nào. Trong ví dụ trên, định dạng mã hóa mặc định được sử dụng là UTF-8.

Xem hình trên và chỉ tập trung vào url được gửi đến máy chủ

Trong url ở trên bất cứ nơi nào bạn nhìn thấy & nó phải được thành công bởi một parameter như &ie=UTF-8 có nghĩa là một parameter chính có giá trị UTF-8 . Bạn có thể viết từng tham số mà bạn thấy ở trên trong postman và gửi yêu cầu với nhiều parameter.

Các thông số này không được sử dụng để nghiên cứu chi tiết. Ngay cả khi bạn thay đổi các thông số, những thay đổi được phản ánh sẽ không được nhìn thấy trên trang và bạn vẫn sẽ nhận được phản hồi như trước vì tất cả các thông số này đều dành cho các hoạt động nội bộ trong máy chủ như ghi log.

TÁCH CÁC PARAMETER KHỎI URL

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để tách một URL hoàn chỉnh nhất định với các parameter của nó để sử dụng trong Postman thì Postman sẽ sắp xếp nó cho bạn. Bạn không cần phải lo lắng về các parameter trong một URL. Bạn chỉ cần dán URL và Postman sẽ tự điền các thông số.

Ví dụ: sao chép và dán URL này vào bên trong postman của bạn như được hiển thị bên dưới https://www.google.co.in/search?q=toolsqa&oq=toolsqa&aqs=chrome..69i57j69i60l5.2885j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Bây giờ nhấp vào Params và bạn có thể thấy rằng mọi thứ đã được sắp xếp và các thông số như trong hình trên ( nhiều hơn hoặc ít hơn ).

SAO CHÉP CÁC THÔNG SỐ VÀO MỘT POSTMAN REQUEST KHÁC

Một tính năng thú vị khác của Params là Postman loại bỏ sự đau đầu của việc ghi nhớ và nhập lại các parameter giống nhau cho mỗi truy vấn, thay vào đó nó cho phép bạn nhập một lần và quên việc nhập lại các parameter giống nhau. Ví dụ: giả sử bạn phải chạy cùng một truy vấn mà chúng tôi vừa chạy nhưng với ít parameter hơn. Để đạt được điều tương tự,

1. Nhấp vào Bulk Edit, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các parameter

2. Sao chép mọi thứ

3. Mở tab mới và viết url của bạn là www.google.com/search  trong trường hợp này

4. Nhâp vào Params, sau đó Bulk Edit

5. Dán mọi thứ bạn đã sao chép vào trình chỉnh sửa và nhấp vào chỉnh sửa Key-Value

Tại đây, bạn sẽ thấy mọi thông số đã được điều chỉnh tự động theo request mới.

Điều này làm cho Postman thực sự rất hiệu quả trong khi sử dụng tùy chọn paramter và giúp chúng ta thoát khỏi bối cảnh phức tạp của nó. Parameter là một phần rất quan trọng của URL và người đọc nên quan sát các paramter khác nhau trong URL để học hỏi và hiểu rõ hơn, trong khi đây là tất cả về việc sử dụng paramter bên trong Postman.

Xem bài viết Tiếng Anh tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap