CONFIGURE VISUAL STUDIO VỚI RESTSHARP

Bài này giải thích về cách Thiết lập package RestSharp trong Unit test Project hoặc Cách cấu hình Visual studio với RestSharp? Để làm điều đó, hãy làm theo các bước sau:

  • Tạo Unit Test Project
  • Tải xuống Rest-Sharp package bằng NuGet Manager

Điều kiện tiên quyết
Hãy thiết lập môi trường phát triển của mình để viết một số thử nghiệm RESTful web services. Để thiết lập môi trường, chúng ta cần cài đặt Visual Studio trên máy.

1 – TẠO UNIT TEST PROJECT

Mở visual studio và nhấp vào tab menu File => New => Project.

Chọn Test từ Điều hướng bên trái và chọn Unit Test Project như trong hình. Nó sẽ đưa ra các tùy chọn đề cập đến tên Project name, location & solution name. Đặt tên hợp lý cho Project, để đơn giản, hãy nhập RestSharpExample và chọn vị trí bạn muốn lưu cho project. Bấm vào nút OK để tiếp tục. Đặt solution name giống như RestSharpExample.

Unit test

2 – TẢI XUỐNG REST-SHARP PACKAGE BẰNG NUGET MANAGER

Đi đến Tools >> Nuget Package Manager >> Manage Nuget Packages for Solution….

Nuget

Trong Hộp tìm kiếm, gõ RestSharp. Quá trình này sẽ mất vài giây để ra kết quả. Sau khi hoàn tất, bạn chỉ cần chọn RestSharp và nhấp vào Install để bắt đầu quá trình cài đặt.

Configure Visual studio project with RestSharp

Sau khi Visual Studio kết thúc quá trình cài đặt thành công RestSharp, nó sẽ tạo ra các output log. Ngoài ra, điều này cũng có thể được xem ở phía bên phải trong Solution Explorer trong References.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap