Tài liệu tổng hợp bao gồm các tài liệu liên quan đến môn Hóa học lớp 11.

Chương trình Hóa học lớp 11 sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn kiến thức về Sự điện ly, các phi kim nhóm Nito, Cacbon…và các kiến thức đầu tiên về Hóa hữu cơ, về các loại hidrocacbon và dẫn xuất….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap