Đây là bộ tài liệu tổng hợp liên quan đến môn Hóa học lớp 12.

Hóa học lớp 12 tiếp tục mang đến cho các bạn những kiến thức lí thú về các loại hợp chất hữu cơ như este – lipit, cacbonhidrat, các amin, aminoaxit, polime và vật liệu polime. Các bạn được học các kiến thức mới về hóa vô cơ thông qua các bài giảng đại cương về kim loại, các kim loại kiềm, kiềm thổ, sắt, nhôm,đồng…cũng như ôn lại các kiến thức đại cương và vô cơ đã học trong chương trình lớp 10 và lớp 11. Dưới mỗi bài viết đều có bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn vận dụng và khắc sâu lí tưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap