Bộ tài liệu bao gồm các tài liệu liên quan đến Toán lớp 10.

Lớp 10 các em học sinh sẽ được làm quen với các khái niệm hàm số cơ bản: bậc nhất, bậc hai và được biết đến phương trình, bất phương trình bậc nhất bậc hai + một chút về lượng giác trước khi vào phần
Vecto, tính khoảng cách, hệ thức lượng trong tam giác và phương pháp tọa độ trong mặt phẳng áp dụng
vào phương trình đường thẳng, khoảng cách góc, đường tròn, hình elip,, hypebol,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap