Bộ tài liệu bao gồm các tài liệu liên quan đến Vật lý lớp 10.

Chương trình Vật Lý 10 cung cấp cho các bạn những kiến thức bổ ích về Động học. Các bạn sẽ biết chuyển động là như thế nào, thế nào là động lực học chất điểm, các công thức.v.v..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap