Tài liệu tổng hợp bao gồm các tài liệu liên quan đến môn Vật lý lớp 12.

Chương trình Vật Lý 12 cung cấp cho các bạn những kiến thức bổ ích về Dao Động, Sóng… Các bạn sẽ biết điện xoay chiều, một chiều là như thế nào, thế nào là phản ứng nhiệt hạch, các công thức.v.v..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap