Sau khi chúng ta đã cài đặt Postman và đã quen với giao diện, đã đến lúc bắt đầu các bước đầu tiên của chúng ta về Postman. Để bắt đầu với hướng dẫn này, chúng ta sẽ bắt đầu với phần Header của Postman và làm theo các bước.

TẠO YÊU CẦU MỚI

Nhấn vào New ở phần header

Nhấn vào Request

Nhập tên vào Request name, ví dụ như First Api  mà chúng ta đang sử dụng. Bạn cũng có thể sử dụng mô tả về API để ghi nhớ nó về những gì API đó để giúp cho các thành viên khác trong nhóm và chính bạn, nhưng nó là tùy chọn và chúng ta sẽ không sử dụng nó trong hướng dẫn này.

Nhập tên Bộ sưu tập có ý nghĩa vào bảng dưới cùng, như Bộ sưu tập đầu tiên mà chúng ta đang sử dụng và chọn + Create Collection “First Collect” như hình. Nhấn Save .

Chọn tab Collectons trong thanh bên, sau đó bạn sẽ thấy tất cả các thư mục bộ sưu tập, chọn First Collec và sau đó chọn First Api trong tab First Collect đầu tiên.

Nhập www.google.com  vào Thanh địa chỉ và nhấn Send.

Nhấn Save nếu bạn muốn ghi đè “First Api” hoặc nhấn vào menu thả xuống như được hiển thị và Lưu dưới dạng request mới.

Các Save As tùy chọn mở bảng điều khiển tương tự mà mở thông qua New Request lúc bắt đầu của hướng dẫn này. Nó cung cấp tùy chọn để nhập tên và liên kết yêu cầu với một số bộ sưu tập.

Bằng cách này, bạn đã tạo Request và lưu nó trong bộ sưu tập mong muốn. Trong hướng dẫn tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu gửi GET Request đầu tiên.

Xem bài viết bằng Tiếng Anh tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap