Tổng hợp từ vựng tiếng anh theo chuyên ngành môi trường.

 1. Inclement weather, adverse weather : Thời tiết khắc nghiệt
 2. Foul weather : Thời tiết xấu
 3. Hurricane : Bão
 4. Air pollution : Ô nhiễm không khí
 5. Water pollution : Ô nhiễm nước
 6. Volcano : Núi lửa
 7. Tornado : Bão vòi rồng, lốc xoắn hút
 8. Flood : Lụt
 9. Forrest inferno : Cháy rừng
 10. Greenhouse effect : Hiệu ứng nhà kính
 11. Ozone layer : Tầng ozone
 12. Ecology : Sinh thái, sinh thái học
 13. Ozone hole : Lỗ thủng ở tầng ozone
 14. Pollutant : Chất gây ô nhiễm; tác nhân ô nhiễm
 15. Pollution : (Sự) ô nhiễm
 16. Drought : Hạn hán
 17. Leachate : Nước rác
 18. Nuclear waste : Chất thải hạt nhân
 19. Environmental protection : Bảo vệ môi trường
 20. Conformity : Sự phù hợp
 21. Procedure : Thủ tục
 22. Instruction : Hướng dẫn
 23. Landfill : Bãi chôn rác
 24. Quality management : Quản lý chất lượng
 25. Quality policy : Chính sách chất lượng
 26. Quality improvement : Cải thiện môi trường
 27. Quality management system : Hệ thống quản lý chất lượng
 28. Quality planning : Lập kế hoạch chất lượng
 29. Quality control : Kiểm tra chất lượng
 30. ISO – International Standards Organisation : Tổ chức tiêu chuấn quốc tế
 31. Quality assurance : Bảo đảm chất lượng
 32. Quality characteristics : Các đặc tính chất lượng
 33. Quality plan : Kế hoạch chất lượng
 34. Quality objective : Mục tiêu chất lượng
 35. Control of nonconforming product : Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 36. Quality record : Hồ sơ chất lượng
 37. Quality manager : Viên chức quản lý chất lượng
 38. Revision : Soát xét
 39. Management representative for the quality management system : Đại diện BGĐ về hệ thống quản lý chất lượng
 40. Work environment : Môi trường làm việc
 41. Information monitoring : Theo dõi thông tin
 42. Internal audit : Đánh giá nội bộ
 43. Form : Biểu mẫu
 44. Quality manual : Sổ tay chất lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap